Condizioni di vendita

Condizioni Generali di vendita

"Ogólne warunki sprzedaży", o których mowa poniżej, mają na celu zakup produktów i usług, przeprowadzanych zdalnie przez Internet na stronie www.epto.com Epto należący do F. Vitellozzi, z siedzibą w Via XXV Aprile, 12 - 63900 Fermo (FM) Włochy- Zarejestrowany w rejestrze spółek Ascoli Piceno nr.167027 NIP 01707640445 C.F. VTLFNC75E21F599L.

A - Zakres stosowania i zawarcia umowy

A.1 Umowa zawarta między Epto a Klientem musi być uznana za zawartą z akceptacją, nawet jeśli tylko częściową, zamówienia Epto. Akceptacja ta jest uznawana za milczącą, chyba że w jakikolwiek inny sposób zostanie przekazana klientowi. Składając zamówienie na różne sposoby, Klient oświadcza, że przeczytał wszystkie informacje przekazane mu podczas procedury zakupu oraz w pełni akceptuje ogólne warunki i płatności opisane poniżej.

A.2 L'offerta e la vendita sul Sito dei Prodotti costituiscono un contratto a distanza disciplinato dal Capo I, Titolo III (artt. 45 e ss.) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ('Codice del Consumo') e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, contenente la disciplina del commercio elettronico.

A.3 Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do całej sprzedaży Produktów wykonanych przez Epto za pośrednictwem Strony ("Warunki Sprzedaży"). Można je zmienić w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od momentu ich opublikowania w Witrynie w sekcji "Warunki sprzedaży", znajdującej się w stopce każdej strony Witryny. Użytkownicy są zatem proszeni o regularny dostęp do Strony i konsultację, przed dokonaniem zakupu, wersji bardziej aktualne niż warunki sprzedaży.

A.4 Przed przystąpieniem do zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu, użytkownik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży, które Epto udostępnia w sekcji "Warunki sprzedaży" na Stronie Internetowej i do której jest uprawniony do przechowywania i powielanie, a także wszelkie inne informacje, które Epto dostarcza na Stronie, zarówno przed, jak i w trakcie procesu zakupu.

A.5 Niniejsze Warunki Sprzedaży nie regulują sprzedaży produktów przez strony inne niż Epto, które są obecne na Stronie za pośrednictwem linków, banerów lub innych linków hipertekstowych. Przed dokonaniem transakcji handlowych z tymi podmiotami należy sprawdzić ich warunki sprzedaży. Epto nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług i / lub sprzedaż produktów przez takie podmioty. Na stronach internetowych, które można przeglądać za pomocą tych linków, Epto nie przeprowadza żadnych kontroli i / lub monitorowania. Dlatego Epto nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za błędy i / lub pominięcia i / lub naruszenia prawa.

A.6 Klient zgadza się i zobowiązuje, po zakończeniu procedury zakupu on-line, wydrukować i zachować niniejsze warunki sprzedaży, które będą postrzegane i akceptowane.

A.7 Wszelkie prawa Klienta do odszkodowania lub rekompensatę są wykluczone, jak również wszelka odpowiedzialność umowna lub pozaumowna za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone osobom i / lub majątkowi, spowodowane przez nieakceptowanie lub uchylanie się, nawet częściowe, od zamówienia. Jak również za jakiekolwiek opóźnienie, którego nie można przypisać Epto.

A.8 Obowiązujące Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia złożenia zamówienia.

B - Metoda zakupu / Przyjęcie zamówienia / Zawarcie umowy

B.1 Zakup Produktów na Stronie może nastąpić wyłącznie po rejestracji na Stronie Internetowej w sposób, o którym mowa w punkcie C poniżej, i jest dozwolony zarówno dla użytkowników, którzy utrzymują jakość konsumentów, jak i dla użytkowników, którzy nie mają tej jakości. Osobom fizycznym zakup jest dozwolony pod warunkiem, że ukończył 18 lat.

B.2 Zgodnie z art. 3 a) kodeksu konsumentów, przypomina się, że konsument jest osobą fizyczną działającą w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową.

B.3 Epto zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówień, które pochodzą od: użytkownika, z którym prowadzi spór prawny; przez użytkownika, który wcześniej naruszył niniejsze Warunki Sprzedaży; przez użytkownika, który uczestniczył w oszustwach wszelkiego rodzaju, w szczególności w oszustwach związanych z płatnościami z kart kredytowych; przez użytkowników, którzy wystawili fałszywe, niepełne lub niedokładne dane identyfikacyjne, lub którzy nie przesłali do Epto w terminie dokumentów wymaganych przez nie w procedurze, o której mowa w pkt D.1, artykuły IV i V, które następują lub które wysłały dokumenty ważny.

B.4 Klient może zamawiać produkty wyłącznie w elektronicznym katalogu Epto w momencie składania zamówienia i przeglądać je online pod tym adresem (URL) www.epto.com , jak opisano w odpowiednich arkuszach informacyjnych. Informacje techniczne podane na stronie http://www.epto.com są dostarczane przez odpowiednich producentów towarów. Dlatego Epto zastrzega sobie prawo do modyfikacji informacji technicznych produktów w celu dostosowania ich do tych dostarczonych przez firmę macierzystą, bez uprzedniego powiadomienia. Rozumie się, że obraz towarzyszący opisowi produktu może nie być w pełni reprezentatywny dla jego cech i może różnić się kolorem, rozmiarem, produktami dodatkowymi na figurze.

B.5 Wysyłając zamówienie, klient przesyła do Epto propozycję zakupu wybranego produktu lub produktów. Przesłanie zamówienia zakupu oznacza zgodę na otrzymanie przez Epto, kolejnych komunikatów, mających na celu wyłącznie zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży. Prawidłowe otrzymanie zamówienia jest potwierdzane przez Epto poprzez odpowiedź e-mail, wysłaną na adres e-mail podany przez Klienta. Odpowiedź jest generowana automatycznie przez system i nie może być traktowana jako akceptacja zamówienia, ale jedynie potwierdzenie otrzymania tego samego. Ten komunikat potwierdzający będzie zawierał datę i godzinę wykonania zamówienia oraz "numer zamówienia", który będzie użyty przy dalszej komunikacji z Epto. Komunikat ponownie proponuje wszystkie dane wprowadzone przez Klienta, który zobowiązuje się zweryfikować jego poprawność i niezwłocznie przekazać wszelkie poprawki, zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym dokumencie. Jeśli otrzymane poprawnie, zamówienie może być wyświetlane przez klienta na stronie internetowej Epto w osobistym obszarze.

B.6 Epto zastrzega sobie niekwestionowane prawo do zaakceptowania oferty zakupu klienta. W przypadku nie przyjęcia zamówienia, Epto niezwłocznie przekaże tę informację Klientowi pocztą elektroniczną.

B.7 Wszystkie ceny Produktów publikowanych w Witrynie są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT oraz, w stosownych przypadkach, składki RAEE. Koszty dostawy, które mogą się różnić w zależności od wybranej metody dostawy i / lub w odniesieniu do zastosowanej metody płatności, będą wyraźnie wskazane (w euro i zawierają podatek VAT) w trakcie procesu zakupu, zanim użytkownik zostanie powiązany od umowy, w koszyku, w podsumowaniu zamówienia oraz w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.

B.8 Epto zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w dowolnym czasie, a także, być może, kilka razy w ciągu tego samego dnia. Rozumie się, że cena Produktu, która zostanie naliczona użytkownikowi, będzie równa cenie wskazanej w podsumowaniu zamówienia, wyświetlana przez użytkownika przed złożeniem zamówienia, a wszelkie zmiany (zwiększanie lub zmniejszanie) po transmisji samego zamówienia.

B.9 W przypadku, gdy użytkownik, z zastrzeżeniem warunków prawa, zamierza zwrócić się o zastosowanie 4% preferencyjnej stawki VAT, przewidzianej w art. 2 ust. IX ustawy z 28 lutego 1997 r., N. 30, w związku z zakupem dotacji technicznych i informatycznych, zgodnie z art. 2, ust. 9 dekretu z mocą ustawy z 31 grudnia 1996 r., N. 669 (przekształcone z ustawy z 28 lutego 1997 r., Nr 30) i D.M. 14 marca 1998 r., A także pomoc dla osób dotkniętych trwałym upośledzeniem czynnościowym, zgodnie z D.P.R. 633 z dnia 26 października 1972 r., Tab. A, część II, numer 41-quater, mający na celu ułatwienie samowystarczalności i integracji osób niepełnosprawnych, użytkownik musi skontaktować się z działem obsługi klienta.

B.10 Dostępne produkty - Epto sprawdzi faktyczną dostępność towarów, o które wnioskuje się w magazynie, a Klient będzie mógł sprawdzić przypisanie produktu w zarezerwowanym obszarze. W katalogu produktów opublikowanym na stronie www.epto.com , Dostępność "online" jest aktualizowana średnio co 40 minut w godzinach pracy. Ponieważ dostęp i możliwość składania zamówień "on-line" nie zmieniają dostępności produktu w czasie rzeczywistym, Epto nie gwarantuje pewności przypisania zamówionego towaru, o ile zamówienie nie jest widoczne w obszarze o statusie "Zarezerwowane w magazynie". Jeżeli Produkt nie jest już dostępny z powodów wcześniej wskazanych lub w innych przypadkach niedostępności Produktu, Epto niezwłocznie powiadomi użytkownika e-mailem. Użytkownik będzie wówczas uprawniony do anulowania zamówienia.

B.11 Produkty niedostępne lub w trakcie dostawy - Epto daje możliwość zamówienia produktów niedostępnych lub w trakcie dostawy, zobowiązując się do wysłania zamówienia do swojego dystrybutora. W takim przypadku Epto znajdzie zamówienie, podając szacowany czas dostawy produktu, przedstawiony przez dystrybutora, w ten sposób żądając w ciągu 24 godzin potwierdzenia akceptacji szacowanego czasu. Jeżeli w dniu podanym przez dystrybutora w sprawie dostępności produkty nie powinny być dostępne, każda strona ma prawo odstąpić od umowy tylko w przypadku produktów niedostępnych, z wyjątkiem możliwości uzgodnienia nowego terminu, ponownie w oparciu o czas dostępności oszacowany przez dystrybutor. Epto zastrzega sobie prawo, o ile uzna to za konieczne, do złożenia wniosku o zaliczkę z góry.

B.12 W przypadku zamówień dotyczących wielu Produktów ("Zamówienie Wielokrotne"), jeżeli niedostępność wystąpiła tylko w przypadku niektórych Produktów objętych Wielokrotnym Zamówieniem, Epto powiadomi użytkownika natychmiast e-mailem. Użytkownik jest zatem uprawniony do anulowania oferty zakupu całkowicie lub tylko w odniesieniu do Produktu i / lub Produktów, które stały się niedostępne. Klient zobowiązuje się do przeglądania strony w zarezerwowanym obszarze użytkownika, gdzie w odpowiedniej kolejności dostępne produkty będą widoczne, ze stanem "zarezerwowany w magazynie".

B.13 W przypadku niektórych produktów, z zastrzeżeniem promocji cenowych i ograniczonych ilości, Epto zastrzega sobie prawo do:
- przyjmowanie zamówień poprzez zmniejszenie ilości, z zastrzeżeniem komunikacji i akceptacji przez klienta, w przeciwnym razie zamówienie zostanie uznane za anulowane.
- anulować zamówienie, jeśli płatność nie dotrze do daty i godziny zakończenia promocji.

B.14 Zamówienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy wszystkie żądane produkty są dostępne. Częściowe przesyłki są dokonywane w przypadku zamówienia z produktami różnych kategorii / sklepów i według uznania Epto.

B.15 Zamówienie można anulować za pomocą specjalnego przycisku znajdującego się w zamówieniu w Moje Konto.

Prawo do anulowania zamówienia jest wykluczone dla klienta:
I) - w przypadku gdy towar został specjalnie zamówiony przez dostawcę.
II) - w przypadku, gdy towary zostały w międzyczasie powierzone kurierowi do wysyłki.

C - Rejestracja na stronie

C.1 Rejestracja na stronie jest bezpłatna. Aby zarejestrować się na stronie, użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz, wypełniając obowiązkowe pola niezbędne do zarządzania zamówieniem. Każdy użytkownik może korzystać tylko z jednej rejestracji w Witrynie, jeżeli użytkownik jest już zarejestrowany na innej stronie, na której Epto działa jako dostawca usług rejestracyjnych i sprzedażowych, a zatem posiada odpowiednie poświadczenia rejestracyjne użytkownik może zarejestrować się w Witrynie, wprowadzając dane rejestracyjne już znajdujące się w jego posiadaniu w sekcji "Jesteś już zarejestrowany?" strony "Uwierzytelnianie" Witryny. Wstawienie w sekcji "Jesteś już zarejestrowany?" strony "Uwierzytelnianie" Witryny, z poświadczeń rejestracyjnych już w posiadaniu Epto, stanowi przejaw chęci użytkownika do zarejestrowania się na Stronie i akceptacji Warunków sprzedaży.

C.2 Rejestracja na Stronie umożliwia użytkownikowi wykonywanie następujących czynności w obszarze zastrzeżonym i osobistym, między innymi: śledzić śledzenie przesyłki i status zamówienia; sprawdź historię zamówień; dostęp do usług posprzedażnych; zarządzać danymi osobowymi i modyfikować je w dowolnym momencie; skorzystaj z dedykowanych usług, które mogą być aktywowane od czasu do czasu przez Epto.

C.3 Poświadczenia rejestracyjne (adres e-mail i hasło) pozwalają użytkownikowi: dokonywać zakupów w Witrynie, dlatego muszą być przechowywane z najwyższą starannością i uwagą. Mogą być używane wyłącznie przez użytkownika i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy i zapewnienia, że żadna strona trzecia nie ma do nich dostępu. Zobowiązuje się również do natychmiastowego poinformowania Epto, jeżeli podejrzewa lub dowiedział się o niewłaściwym użyciu lub o niewłaściwym ujawnieniu tego.

C.4 Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe podane podczas procedury rejestracji na Stronie są kompletne i zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do utrzymania Epto w nienaruszonym stanie i wolne od wszelkich szkód, zobowiązań do rekompensaty i / lub sankcji wynikających i / lub w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem przez użytkownika zasad rejestracji na stronie lub zachowania poświadczeń rejestracyjnych.

D - Metoda płatności

D.1 Płatność Krtą Kredytową
Jednocześnie z zawarciem transakcji online referencja (PayPal) autoryzuje kwotę związaną z dokonanym zakupem.

I) Akceptowane karty kredytowe to te, które opierają się na obwodach Visa, Mastercard i American Express.      W przypadku zakupu karty kredytowej American Express przypominamy, że adres docelowy towarów musi odpowiadać adresowi zadeklarowanemu przy wydawaniu karty: jeśli nie, skontaktuj się z centrum obsługi telefonicznej American Express pod numerem 06-72280371, aby autoryzować wysyłka na inny adres.

II) W przypadku anulowania zamówienia, zarówno przez Klienta, jak iw przypadku nieprzyjęcia zamówienia przez Epto, żądanie będzie kontekstowe w odniesieniu do anulowania transakcji i zwolnienia zaangażowanej kwoty. Czasy zwolnienia dla niektórych rodzajów kart zależą wyłącznie od systemu bankowego i mogą osiągnąć naturalny termin ważności (zazwyczaj 24-25 dni od daty autoryzacji). Po anulowaniu transakcji, Epto w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane opóźnieniem w uwolnieniu kwoty popełnionej przez system bankowy.

III) W przypadku przetworzenia zamówienia Klienta po upływie terminu ważności autoryzacji, Epto skontaktuje się z klientem przed przetworzeniem zamówienia, aby poprosić o nowe upoważnienie do obciążenia lub uzgodnienia różnych metod płatności.

IV) W celu zagwarantowania bezpieczeństwa płatności dokonywanych w Witrynie i zapobiegania oszustwom, Epto zastrzega sobie prawo do zapytania użytkownika, za pośrednictwem poczty e-mail, i wysłania za pomocą tych samych środków, kopii przedniej / tylnej własnej karty. tożsamość, aw przypadku gdy posiadacz zamówienia różni się od posiadacza karty, dowód tożsamości tego ostatniego. Dokument musi być ważny. W oczekiwaniu na żądany dokument zamówienie zostanie zawieszone, a użytkownik musi wysłać żądane dokumenty.      W przypadku terminowego otrzymania przez Epto ważnej wymaganej dokumentacji, warunki dostawy mające zastosowanie do zamówienia zaczną się od daty otrzymania tej dokumentacji i potwierdzenia bankowego systemu własności.

V) Aby zagwarantować Klientowi większe bezpieczeństwo i ochronę, w żadnym momencie procesu zakupu Epto nie zna informacji dotyczących karty kredytowej kupującego, przesyłanych bezpiecznym połączeniem bezpośrednio do strony banku, który zarządza transakcją, przewiduje użycie protokołu bezpieczeństwa SSL, a poufne dane karty kredytowej (numer karty, posiadacz daty ważności, kod bezpieczeństwa) są szyfrowane, a tym samym przekazywane do menedżera płatności. Żadne archiwum komputerowe Epto nie przechowuje takich danych. W żadnym wypadku Epto nie może zatem ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuczciwe lub niewłaściwe użycie kart kredytowych przez osoby trzecie, po opłaceniu produktów zakupionych w Epto.

D.2 Zaliczka - przelew bankowy
W przypadku wpłaty zaliczki Epto przekaże Klientowi instrukcje dotyczące dokonania płatności pocztą elektroniczną dopiero po sprawdzeniu dostępności towarów. Kwota zamówiona przez Klienta będzie zajęta aż do otrzymania dowodu zapłaty, który zostanie wysłany do Epto (e-mailem) nie później niż 3 dni od daty otrzymania instrukcji płatności. Wysłanie zamówienia nastąpi dopiero po potwierdzeniu bankowości (zwykle w ciągu następnych 24-48 godzin). W związku z tym warunki dostawy Produktów zaczną się od potwierdzenia bankowego.

D.3 Płatność przez PayPal
ustaloną i regulowaną przez PayPal oraz z warunkami umowa uzgodniona przez użytkownika z PayPal. Dane wprowadzone na stronie PayPal będą przetwarzane bezpośrednio przez to samo i nie będą przesyłane ani współdzielone z Epto, w związku z czym nie są w stanie w żaden sposób poznać danych karty kredytowej powiązanej z kontem PayPal ani danych innych instrumentów płatność podłączona do tego konta. Kwota zamówienia jest naliczana na konto PayPal w momencie nabycia zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia, zarówno przez Klienta, jak i w przypadku jego nie przyjęcia przez Epto, oraz w każdym innym przypadku zwrotu, z dowolnego powodu, kwota zwrotu zostanie zaksięgowana na koncie PayPal użytkownik. Termin ponownego doładowania instrumentu płatniczego powiązanego z tym kontem zależy wyłącznie od systemu PayPal i systemu bankowego. Po złożeniu zlecenia kredytowego na to konto, Epto nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub pominięcia przy uznaniu kwoty zwrotu, aby zakwestionować, który użytkownik musi bezpośrednio skontaktować się z PayPal.

E - Czas wysyłki i dostawy towarów

E.1 Wysyłka towarów
Czas przetwarzania zależy od dostępności zamówionych produktów i od wybranej metody płatności. Wszystkie zamówienia, zawierające produkty dostępne na magazynie, z których otrzymano potwierdzenie płatności, są kurierem przekazywane, indykatywnie, w godzinach wskazanych na stronie potwierdzenia zamówienia. Czas ten może się jednak różnić w zależności od wymagań logistycznych.

E.2 Dostawa Produktów zakupionych na Stronie może zostać dokonana, według wyboru użytkownika, metodami alternatywnymi, a konkretnie: (1) na adres pocztowy podany przez użytkownika w formularzu zamówienia ("Dostawa do domu"); (2) w punkcie wypłaty zwanym "punktem TNT", wybranym przez użytkownika w trakcie procesu zakupu; (3) w punkcie odbioru o nazwie "Punkt odbioru" wybranym przez użytkownika podczas procesu zakupu.

E.3 Czas dostawy towarów

I) Kurier Express / Tylko transport Towar zostanie wysłany kurierem ekspresowym, oczekiwany czas dostawy jest wskazany w każdym produkcie, podczas potwierdzenia zamówienia oraz w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia. Zostanie dostarczony w średnim czasie 1-4 dni roboczych po wysyłce. Podane czasy dostawy reprezentują czas zwykle wymagany do dostarczenia produktów i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych, bez podejmowania zobowiązań ani gwarancji ich przestrzegania przez Epto.

F - Metody dostawy i koszty

F.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odbiór Produktu jest jego obowiązkiem. Nieodebranie produktu nie może być rozumiane jako prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 52 kodeksu konsumenta, a w konsekwencji nie daje prawa do zwrotu kwot zapłaconych przez użytkownika za zakup produktu. Termin 14 dni kalendarzowych na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 52 Kodeksu konsumenckiego będzie biegać od dnia, w którym użytkownik wycofa Produkt. Zasady i warunki regulujące korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy opisano w punkcie H poniżej, do którego odnosi się w całości.

F.2 W trakcie procesu zakupu, przed wysłaniem przez użytkownika zamówienia, warunki, w których Epto zobowiązuje się wysłać obiekt Produktów zamówienia użytkownika, a także uwzględniają możliwość, że użytkownik kupi więcej Produktów, zostaną wskazane z tą samą kolejnością. Warunki wysyłki zaczynają się od zawarcia umowy (tj. Od wysłania zamówienia), o ile nie wskazano inaczej. Data dostawy konkretnego zamówienia będzie również podana w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku pominięcia wskazania daty dostawy, nastąpi to w każdym przypadku w ciągu trzydziestu dni od daty zawarcia umowy.

F.3 Dostawy Produktów realizowane są na terenie Polski. Epto zaakceptuje, według własnego uznania, zamówienia z dostawą do innych krajów. W takim przypadku akceptowana będzie tylko płatność przelewem bankowym. Koszty wysyłki zamówień z innych krajów są obliczane przez system w sposób orientacyjny. Dokładne koszty wysyłki zostaną obliczone po złożeniu zamówienia i przesłane do klienta pocztą elektroniczną.

F.4 Dla każdego zamówienia złożonego Epto wystawia fakturę / paragon, przesyłając go pocztą elektroniczną. W celu wystawienia faktury pierwszeństwo mają informacje podane przez Klienta w chwili składania zamówienia. Po wystawieniu faktury nie będzie możliwa żadna zmiana faktury, nie będzie też możliwe wystawienie faktury po przetworzeniu zamówienia dla Klientów, którzy nie podali numeru NIP przy składaniu zamówienia. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania Epto w stanie nienaruszonym i wolnym od jakichkolwiek szkód, w tym ewentualnych kar w przypadku, gdy dane dostarczone przez użytkownika za pośrednictwem witryny internetowej w celu wystawienia faktury nie są prawdziwe.

F.5 Metoda dostawy

I) Dostawa - Przesyłka ekspresowa - W przypadku wybrania przez dostawy do domu przesyłką ekspresową, Produkty zakupione na Stronie zostaną wysłane i dostarczone na adres pocztowy wskazany przez użytkownika w formularzu zamówienia.
- Standardowa dostawa ekspresowym kurierem odbędzie się w następujących godzinach: od 9.00 do 18.00, codziennie, z wyjątkiem świąt, od poniedziałku do piątku.
- O ile nie zostanie to wyraźnie powiedziane na piśmie przez naszą obsługę klienta, dostawa odnosi się do poziomu ulicy. (Dostawa nie przewiduje użycia specjalnych środków, takich jak dźwigi, wózki widłowe, rusztowania itp., Które są niezbędne do doprowadzenia urządzenia na ulicę lub podłogę domu). Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich szczególnych cech związanych z miejscem dostarczenia Produktu i / lub jego lokalizacji, poprzez umieszczenie notatki na zamówieniu, w miejscu podanym na etapie składania do dyspozycji w trakcie procesu zakupu i przed wysłaniem zamówienie. W przypadku, gdy nie dostarczy takich informacji lub nie dostarczy nieprawidłowych informacji, wszelkie dodatkowe koszty, które Epto musi ponieść, aby zakończyć dostawę Produktu, będą ponosić jego obowiązki. - Jeżeli metoda dostawy do domu wybrana przez użytkownika nie przewiduje dostawy w uzgodnionym terminie, w przypadku braku dostawy z powodu nieobecności odbiorcy, kurier zostawi zawiadomienie o udokumentowaniu próby dostarczenia (tak zwane zawiadomienie o przejściu). Powiadomienie będzie zawierało również adresy, z którymi użytkownik może się z nim skontaktować w celu ustalenia zwrotu lub odbioru paczki. Po nieudanej próbie doręczenia paczka będzie przechowywana u kuriera. Użytkownik jest zobowiązany odebrać przesyłkę w ciągu 3 dni kalendarzowych od drugiego dnia następującego po dniu, w którym pozostawiono Powiadomienie o Pasażu. - W przypadku, gdy użytkownik nie odbierze Produktu w tym okresie, umowę zakupu można uznać za rozwiązaną z mocy prawa, zgodnie z art. 1456 c.c. Epto przejdzie następnie, w ciągu 15 dni roboczych po rozwiązaniu umowy, do zwrotu całkowitej kwoty należnej, jeżeli została już zapłacona przez użytkownika, pomniejszonej o koszty nieudanej dostawy na miejsce zamieszkania, koszty przechowywania, koszty związane z powrotem do Epto i wszelkie inne wydatki poniesione w związku z niedoręczeniem z powodu nieobecności odbiorcy. Wypowiedzenie umowy i kwota zwrotu zostaną przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną. W przypadku płatności kartą kredytową, PayPal lub PostePay, kwota ta zostanie przekazana na tę samą metodę płatności, jaką użył użytkownik do zakupu. Ewentualne opóźnienia w kredytowaniu mogą zależeć od banku, rodzaju karty kredytowej lub zastosowanego rozwiązania płatniczego. W innych przypadkach Epto poprosi użytkownika o dostarczenie mu e-mailem danych bankowych niezbędnych do zwrotu pieniędzy. - Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i odbywają się w imieniu Klienta, który jest w związku z tym odpowiedzialny za to, z Corriere Espresso, które ma umowę z Epto. Epto należy uważać za zwolnionego z wszelkiej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie (uszkodzenie) towaru od momentu, w którym to zostało powierzone przewoźnikowi, bez zastrzeżeń, do przewozu. W momencie dostarczenia towaru przez kuriera, klient jest zobowiązany do sprawdzenia: - liczba dostarczonych paczek odpowiada liczbie wskazanej w dokumencie przewozowym; - opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, mokre lub w inny sposób zepsute; - że nie stosowano materiałów zamykających innych niż metalowe zszywki lub specjalna firmowa taśma. epto.com; towary podróżują również z opakowaniem wykonanym i zaplombowanym bezpośrednio przez producenta. Wszelkie uszkodzenia opakowania i / lub produktu lub niedopasowanie liczby opakowań lub wskazań muszą być natychmiast zakwestionowane, umieszczając słowo "ZAAKCEPTOWANE Z REZERWĄ" na potwierdzeniu odbioru przesyłki kurierskiej, podając "POWÓD" niniejszej rezerwy ( Np. Akceptuję z rezerwą, ponieważ paczka jest uszkodzona). Zastosowanie rezerwy ogólnej bez motywacji wiąże się z brakiem akceptacji z zakresu ubezpieczenia szkód. Po podpisaniu dokumentu kurierskiego Klient nie może zgłaszać zastrzeżeń co do wyglądu dostarczonego towaru.
Wszelkie problemy dotyczące integralności fizycznej, korespondencji lub kompletności otrzymanych produktów należy zgłosić kurierowi w ciągu 8 dni od pomyślnego doręczenia listem poleconym do .r. (Artykuł 1698 Kodeksu cywilnego). Wszelkie zgłoszenia wykraczające poza powyższe warunki nie mogą być brane pod uwagę. Dla każdej deklaracji Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za to, co zostało zadeklarowane. Klient od momentu otrzymania uszkodzonego towaru lub żądania zwrotu do przewoźnika ma bezpośrednie i wyłączne działanie wobec przewoźnika. Wymagane jest również otwarcie pliku anomalii w Epto, wypełniając prezent pod linkiem "Obsługa klienta" w obszarze użytkownika.

F.6 Obliczanie kosztów transportu Koszty transportu są obliczane automatycznie przez system i różnią się w zależności od rodzaju zakupu i zakupionych produktów (waga / objętość). Maksymalne koszty transportu wyświetlane w podglądzie są standardowym kosztem transportu towarów w koszyku i są zróżnicowane w zależności od wybranej płatności. Dokładny całkowity koszt transportu jest widoczny, a zatem możliwy do oszacowania, po prostu umieszczając produkty w koszyku, nawet bez rejestracji, dzięki czemu cena końcowa staje się dla konsumenta jasna od samego początku. Wszystkie przesyłki zawierają koszt ubezpieczenia pełnej wartości towarów.

G - Prawo do odstąpienia od umowy

G.1 Zgodnie z Kodeksem Konsumenta we wdrażaniu Dyrektywy 2011/83 / UE wdrożonej w Polsce z Dekretem Ustawodawczym 21 lutego 2014 r., Nr 21, Klienci mogą podjąć decyzję o wycofaniu się z zakupu, z dowolnego powodu i bez jakiejkolwiek kary i uzyskać zwrot ceny już zapłaconej w czasie przedpłaty. Koszt wysłania produktu od Klienta do Epto obciąża Klienta. Klient profesjonalny nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

G.2 W ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, Klient musi wykonać jedną z następujących czynności, aby odstąpić od zakupu:

- skorzystaj z sekcji "Pomoc posprzedażna" w "Moje konto" i wybierz odpowiednią opcję. - wysyłać komunikację w dowolny sposób - przez Internet, pocztę, faks, list - za pomocą standardowego formularza przewidzianego przez prawo (Wniosek o zwrot) lub złożyć inne pisemne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy;

G.3 Wycofanie zostanie uznane za wykonane, jeśli Klient wysłał komunikat dotyczący wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem Okresu wypłaty.

G.4 Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany (we wszystkich przypadkach etykiety lub taśmy samoprzylepne nie mogą być umieszczane bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu produktu) i przesyłany bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym został dostarczony. powiadomił Klienta o odstąpieniu od umowy.      Aby nie uszkodzić oryginalnego opakowania, produkt musi zostać umieszczony w innym opakowaniu, ponieważ oryginalne opakowanie musi być uważane za część Produktu, w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

G.5 Prawo do odstąpienia od umowy podlega również następującym obowiązkowym warunkom:

- Klient musi wykonać produkt wraz ze wszystkimi jego częściami - po otwarciu nie można wytwarzać produktów audiowizualnych, zapieczętowanego oprogramowania komputerowego (w tym sprzętu podłączonego do sprzętu) lub materiałów eksploatacyjnych; - nie jest możliwe wytwarzanie produktów specjalnie stworzonych i / lub zindywidualizowanych dla konsumenta; - nie jest możliwe szybkie czynienie szybko psujących się towarów; - nie jest możliwe świadczenie usług, które przed upływem terminu wykonania wycofania zostały już wykonane za zgodą konsumenta; - produkt musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi akcesoriami i dokumentacją; - produkt musi być zwrócony w idealnym stanie, produkty, które wykazują oznaki uszkodzenia, zużycia lub zabrudzenia nie będą akceptowane;

G.7 Towar należy wysłać na adres: Epto Via XXV Aprile 12 63900 Fermo (FM) Włochy, podając numer zamówienia na zewnętrznej stronie paczki.

G.8 W przypadku, gdy Klient przystąpi do zwrotu Produktu za pomocą przewoźnika na własny koszt i według własnego wyboru, Epto może zawiesić zwrot do momentu otrzymania Produktu.

G.9 W przypadku, gdy konsument nie może odesłać towaru pocztą i / lub innym przewoźnikiem, któremu ufał, lub chciałby skorzystać z usług kuriera Epto, szacowany koszt maksymalnego zwrotu jest przedstawiony w poniższej tabeli:

od 0,01 Kg do 10 Kg około 127,00 zł
od 10,01 Kg do 30 Kg około 212,00 zł
od 30,01 Kg do 50 Kg około 447,00 zł
powyżej 50 kg około 113,00 zł co każde 20 kg
Koszt może wzrosnąć w zależności od: stosunku wagowo / objętościowego produktów do wartości towarów, które mają być ubezpieczone, w przypadku przesyłek z Isole, Venzia i obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Jeżeli Klient zdecyduje się skorzystać z usługi kuriera Epto w celu zwrotu, koszty zostaną odjęte i odjęte od kwoty zwrotu;

G.10 Przesyłka do zwrotu produktu, jeśli klient prześle ze swoim kurierem, leży w gestii klienta, do czasu, kiedy Epto potwierdzi, że otrzymał produkt. W przypadku uszkodzenia produktu podczas powrotu do magazynów, Epto przekaże incydent klientowi, aby umożliwić mu złożenie skargi na kuriera i uzyskanie zwrotu kosztów ubezpieczenia. Epto natychmiast udostępni produkt do dyspozycji klienta, anulując wypłatę.

G.11 W przypadku, gdy wycofanie nie zostało wykonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nie doprowadzi to do rozwiązania umowy i w konsekwencji nie zapewni prawa do jakiegokolwiek zwrotu. Epto powiadomi Klienta, e-mailem, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Produktu, odrzucając wniosek o wypłatę. Produkt pozostanie w Epto dostępny dla Klienta do odbioru, który musi odbywać się na koszt i na odpowiedzialność klienta.

G.12 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z Produktem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Produkt musi być w każdym przypadku przechowywany, obsługiwany i kontrolowany z należytą starannością i zwracany w stanie nienaruszonym, kompletny we wszystkich jego częściach, w pełni funkcjonalny, z dołączonymi wszystkimi akcesoriami i ulotkami, z etykietami identyfikacyjnymi, etykietami i jednorazową plombą, jeżeli jest obecny , nadal przymocowany do Produktu i nienaruszony i nie naruszony, jak również doskonale nadaje się do użytku, do którego jest przeznaczony i wolny od oznak zużycia lub zabrudzeń.

G.13 W przypadku, gdy Produkt, w odniesieniu do którego dokonano wycofania, ulegnie zmniejszeniu w wyniku obchodzenia się z towarami innymi niż to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, kwota spłaty zostanie zmniejszona kwoty równej temu zmniejszeniu wartości. W związku z okolicznościami i wynikającą z tego zmniejszoną kwotą spłaty, Epto poinformuje Klienta e-mailem w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Produktu.

G.14 Epto dokona zwrotu w ciągu 14 dni od daty zwrotu produktu w jego sklepach lub od dnia, w którym klient wyśle dowód faktycznej dostawy towaru do kuriera i tylko wtedy, gdy warunki określone w art. H.5 powyżej i gdzie zwracany produkt i jego opakowanie mają cechy wskazane w art. H.4 powyżej. Zwrot zostanie dokonany za całkowitą kwotę zapłaconą przez Klienta za Produkt, w tym koszty dostawy, z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innego rodzaju dostawy niż standardowa dostawa. Zwrot może zostać dokonany przelewem bankowym, anulowaniem karty kredytowej, zwrotem karty PostePay lub zwrotem PayPal. W przypadku zamówień, dla których zapewniono finansowanie, zwrot zostanie dokonany przez firmę finansową.

G.15 Prawo odstąpienia, nawet jeśli już zostało wykonane, ulega przepadkowi, jeżeli klient nie odeśle towaru do Epto w ciągu 14 dni od wykonania prawa odstąpienia. Do celów wygaśnięcia terminu towary są zwracane, gdy zostaną dostarczone przewoźnikowi lub kurierowi.

H - Warunki gwarancji

H.1 Wszystkie produkty sprzedawane na Stronie są objęte "Gwarancją prawną" zgodności przewidzianą w artykułach. 128-135 kodeksu konsumenta. Aby skorzystać z gwarancji, klient musi zachować fakturę lub inny dokument potwierdzający datę zakupu i datę dostawy.

H.2 Do kogo to dotyczy: gwarancja prawna jest zarezerwowana dla konsumentów. Dlatego jest on stosowany wyłącznie do użytkowników, którzy dokonali zakupu w Witrynie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową. Osoby, które zakupiły na Stronie i które nie posiadają jakości konsumenckiej, będą objęte gwarancjami na wady rzeczy sprzedanej, gwarancją wad jakościowych przyrzeczonych i niezbędnych oraz inne gwarancje przewidziane w Kodeksie Cywilnym wraz z powiązanymi warunkami, ograniczenia.

H.3 W przypadku zastosowania: sprzedawca odpowiada przed konsumentem za każdy brak zgodności istniejący w chwili dostawy produktu, który ma miejsce w ciągu dwóch lat od dostawy. Brak zgodności należy zgłosić sprzedawcy, pod rygorem utraty gwarancji, w ciągu dwóch miesięcy od daty jego wykrycia. O ile nie udowodniono inaczej, przyjmuje się, że wady zgodności, które wystąpiły w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia produktów, istniały już w tym dniu, chyba że ta hipoteza jest niezgodna z charakterem produktu lub z charakterem braku zgodności. Począwszy od siódmego miesiąca po dostawie produktu, konsument będzie musiał wykazać, że brak zgodności istniał już w momencie dostawy.

H.4 Co to jest brak zgodności: Brak zgodności, gdy zakupione dobro: nie nadaje się do użytku, do którego zwykle używane są towary tego samego rodzaju; nie jest zgodny z opisem podanym przez sprzedawcę i nie posiada właściwości towarów, które sprzedawca przedstawił konsumentowi jako próbkę lub model; nie przedstawia zwyczajowych cech i osiągnięć towaru tego samego rodzaju, jakiego konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc również pod uwagę deklaracje złożone w reklamie lub etykietowaniu; nie nadaje się do konkretnego zastosowania przewidzianego przez konsumenta i został powiadomiony przez sprzedającego w momencie zawarcia umowy, a sprzedawca zaakceptował.

H.5 W związku z tym wszelkie usterki lub awarie spowodowane przypadkowymi zdarzeniami lub odpowiedzialnością klienta lub używanie produktu, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem, i / lub jak określono w dokumentacji technicznej dołączonej do produkt.

H.6 Środki zaradcze dostępne dla Klienta: W przypadku braku zgodności należycie zgłoszonego w warunkach, Klient ma prawo:

- w pierwszej kolejności, do bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru, według własnego wyboru, chyba że żądane środki zaradcze są obiektywnie niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe w stosunku do drugiego; - w sposób wtórny (w przypadku, gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub nadmiernie kosztowna, lub naprawa lub wymiana nie została przeprowadzona w rozsądnych terminach lub dokonana wcześniej naprawa lub wymiana spowodowała znaczną niedogodność dla konsumenta) obniżka ceny lub wypowiedzenie umowy, według własnego wyboru.

H-7 Wymagany środek zaradczy jest nadmiernie uciążliwy, jeżeli nakłada nieuzasadnione koszty na sprzedawcę w porównaniu z alternatywnymi środkami zaradczymi, które można wykonać, biorąc pod uwagę: (i) wartość, jaką miałby składnik aktywów, gdyby nie wystąpił brak zgodności; (ii) zakres niezgodności; (iii) możliwość alternatywnego środka zaradczego bez znacznych niedogodności dla konsumenta.

H.8 Co należy zrobić w przypadku braku zgodności: w przypadku, gdy Produkt, w okresie ważności Gwarancji prawnej, wykaże, co może być niezgodnością, Klient musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Epto niezwłocznie odpowie na zawiadomienie o zarzucanym braku zgodności i wskaże Klientowi konkretną procedurę postępowania, biorąc również pod uwagę kategorię produktu, do której należy Produkt i / lub zgłoszoną usterkę.      W zależności od rodzaju produktu, Biuro Obsługi Klienta poinformuje Klienta, czy:      (i) - Produkt może zostać wysłany do Epto na następną wysyłkę do kompetentnego centrum pomocy lub (ii) - jeśli zapewniona jest pomoc na miejscu.      Pozostaje ustalone, że Epto jest podmiotem odpowiedzialnym za stosowanie gwarancji prawnej w odniesieniu do produktów.

H.9 W przypadku, o którym mowa w art. H.8 (i) powyżej, Epto odbierze Produkt i wyśle go do kompetentnego centrum pomocy. W przypadku przewidzianym w art. I.8 (ii) powyżej, z drugiej strony, Epto uzgodni z Klientem przydatny termin na dostęp do pomocy na miejscu lub bezpośrednio przekaże referencje pomocy na miejscu, z którą Klient może bezpośrednio uzgodnić przydatny termin.

H.10 W każdym przypadku właściwe centrum pomocy przeprowadzi niezbędne kontrole w celu stwierdzenia, czy wystąpiła wada o stwierdzenie zgodności, czy też nie. W przypadku, gdy wada istnieje, jeśli klient wybrał, spośród dostępnych środków naprawy, centrum serwisowe przystąpi do naprawy. Jeżeli jednak klient wybrał wymianę i nie jest on zbyt drogi dla Epto lub obiektywnie niemożliwy w odniesieniu do naprawy, Epto zastąpi Produkt. Jeśli centrum serwisowe wykryje brak zgodności, wszelkie koszty naprawy / wymiany zostaną poniesione przez Epto. Jeśli centrum serwisowe nie stwierdzi braku zgodności, nie będzie możliwe zastosowanie gwarancji prawnej, a zatem koszty ewentualnej naprawy lub wymiany będą naliczane klientowi. Epto poinformuje klienta oraz okoliczności i wszelkie koszty, które zostaną poniesione w celu naprawy lub wymiany. Epto zastrzega sobie prawo do wysłania klientowi oszacowania wystawionego przez centrum serwisowe, aby klient mógł zdecydować, czy dokonać naprawy lub wymiany na własny koszt. Klient musi autoryzować naprawę lub wymianę na swój koszt na piśmie. Po tej akceptacji zostanie nawiązany bezpośredni związek między centrum pomocy a Klientem, do którego Epto będzie całkowicie niezwiązane i w odniesieniu do którego nie można przypisać odpowiedzialności za to samo.

H.11 We wszystkich przypadkach naprawa lub wymiana wadliwych Produktów, jeśli będą należne, zostaną dokonane tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku, z wyjątkiem wyjątkowych przypadków lub zdarzeń o charakterze siły wyższej, w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia, w którym Epto otrzymało wadliwy produkt , W przypadku, gdy pierwotnie wybrana wymiana lub naprawa nie zostały wykonane w tym okresie, Klient może zażądać jednego z alternatywnych środków zaradczych przewidzianych w gwarancji prawnej (wymiana, w przypadku gdy zażądano naprawy, naprawa, jeśli została wykonana). wniosek o zastąpienie, obniżenie ceny lub wypowiedzenie umowy).

I - Konwencjonalna gwarancja producenta

I.1 Produkty sprzedawane w Witrynie mogą, w zależności od ich charakteru, być objęte konwencjonalną gwarancją wystawioną przez producenta ("Gwarancja konwencjonalna"). Klient może dochodzić tej gwarancji tylko w stosunku do producenta. Czas trwania, zasięg, a nawet zasięg terytorialny, warunki i metody użycia, rodzaje uszkodzeń / wad objętych gwarancją i wszelkie ograniczenia wynikające z gwarancji konwencjonalnej zależą od indywidualnego producenta i są podane w c.d. świadectwo gwarancji zawarte w opakowaniu produktu i / lub na stronie internetowej producenta. Zakup materiału na Stronie wiąże się z pełną akceptacją warunków gwarancji podanych przez producenta, co może być niezależne od woli samej Strony, dlatego też klient ma świadomość, że zakupiony towar będzie gwarantowany przez producenta i na warunkach sam w sobie, a zatem akceptuje, bez uszczerbku dla jakichkolwiek zastrzeżeń, wszystkie warunki wykonania gwarancji producenta, nawet w odniesieniu, wyłącznie w drodze przykładu, zarządzającego gwarancją, również innego niż strona. Gwarancja konwencjonalna jest dobrowolna dla "consmatori" i nie zastępuje, nie ogranicza ani nie narusza ani nie wyłącza gwarancji prawnej.

L - Reklamacje

L.1 Wszelkie skargi należy kierować do Epto za pośrednictwem strony internetowej (dogłębna sekcja), za pośrednictwem poczty elektronicznej info(at)epto.com lub pocztą Via XXV Aprile 12 63900 Fermo FM.

M - Prawo właściwe - pozasądowe rozstrzyganie sporów - Alternatywne metody rozstrzygania sporów / internetowe rozstrzyganie sporów

M.1 Umowa sprzedaży między Klientem a "Epto" zawierana jest we Włoszech i regulowana przez polskie prawo.

M.2 W przypadku wszelkich sporów dotyczących wniosku, wykonania i interpretacji niniejszych warunków sprzedaży jest właściwy: jeśli klient jest konsumentem, referencyjny otwór w jego gminie zamieszkania; we wszystkich innych przypadkach, gdy chodzi o obowiązkową, konkretną akceptację z kliknięciem warunków sprzedaży, jurysdykcją terytorialną jest wyłącznie Foro di Fermo. (Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 21 maja 2015 r., Sprawa C-322/14)

M.3 Podlega ona stosowaniu wobec konsumentów, którzy nie mają zwykłego miejsca zamieszkania we Włoszech, w bardziej korzystnych i bezwzględnych przepisach przewidzianych przez prawo państwa, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, w szczególności w odniesieniu do terminu wykonania prawo odstąpienia od umowy, na końcu do zwrotu Produktów, w przypadku korzystania z tego prawa, warunki i formalności związane z ich przekazywaniem i prawną gwarancją zgodności.

M.4 Zgodnie z art. 141-seks, ust. 3 dekretu z mocą ustawy 6 września 2005 r., N. 206 (Kodeks konsumenta), Epto informuje użytkownika, który posiada status konsumenta zgodnie z art. 3, paragraf 1, lett. a) Kodeksu Konsumentów, który w razie gdyby wniósł skargę bezpośrednio do Amazon Marketplace, po którym jednak nie udało się rozstrzygnąć sporu w ten sposób powstał, Amazon Marketplace dostarczy informacji o organie lub organach Alternatywne metody rozwiązywania sporów dla pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszych warunków sprzedaży (tzw podmiotów ADR, w sposób określony w art. 141-bis i nast. Kodeksu Konsumentów), określając, czy zamierza wykorzystać te organy lub nie w celu rozwiązania sporu. Epto informuje również użytkownika, kim są kwalifikacje konsumenckie, o których mowa w art. 3, paragraf 1, lett. a) Kodeksu konsumenckiego, który ustanowił europejską platformę internetowego rozwiązywania sporów konsumenckich (np. platforma ODR). Platforma ODR jest dostępna pod adresem następującym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - za pośrednictwem platformy ODR użytkownik konsument może sprawdzić listę podmiotów ADR, znaleźć link do strony każdego z nich i rozpocząć procedurę internetowego rozstrzygania sporów, w której uczestniczy. W każdym razie użytkownik konsumenta ma prawo zwrócić się do zwykłego sądu odpowiedzialnego za spór wynikający z niniejszych warunków sprzedaży, niezależnie od wyniku pozasądowego postępowania ugodowego, a także, jeżeli warunki zostaną spełnione, do popierania pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących raportów konsumenckich poprzez odwołanie się do procedur określonych w części V, tytuł II bis kodeksu konsumenta. Użytkownik, który mieszka w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Włochy, może również uzyskać dostęp do wszelkich sporów związanych ze stosowaniem, wykonaniem i interpretacją niniejszych Warunków sprzedaży, do procedury europejskiej ustanowionej dla skromnych sporów. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku, pod warunkiem, że wartość przedmiotu sporu nie przekracza, z wyłączeniem odsetek, opłat i kosztów, Euro 2,000.00. Tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie www.eur-lex.europa.eu.